Продукти и Услуги

Техническа служба „ТИАТ“ – категория А
БДС EN ISO/IEC 17025:2006

 • Удостоверение № е 34* 2007/46-06 – 11.08.2014 г.
 • Удостоверение № е 34* Наредба 60-02 – 11.08.2014 г.
 • Удостоверение № е 34* 2002 / 24-06 – 11.08.2014 г.

Акредитирана лаборатория „ТИАТ”
БДС EN ISO/IEC 17025:2006

 • Сертификат 76 ЛИ / 13.12.2012 г.

 

Изпитване на ППС за удостоверяване на съответствието с административните и технически изисквания
на регулаторните актове за:

 • ЕО одобрение на типа на нови превозни средства
 • одобряване типа на нови превозни средства произвеждани в малки серии
 • индивидуално одобряване на превозни средства
 • изменение в конструкцията на регистрирани превозни средства

 

Периодични технически прегледи – за проверка техническата изправност на пътни превозни средства

 • Разрешение № 1259 / 13.02.2013 г.
 • Сертификат № BG1385682 /17.03.2013 г.по БДС ISO 9001:2008

 

Проверка на ППС категории:

L1, L3, L3e, М1, М1G, N1, N1G, O1

 

Монтаж и проверки на тахографи одобрен тип

 • Удостоверение № BG 27 / 2013 г.