График 2024г.

ГРАФИК за посещение на населените места през 2024 г. от “Т И А Т”- АД – гр. ШУМЕН за извършване на технически узаконителни прегледи на ППС.

График:линк

График 2023г.

ГРАФИК за посещение на населените места през 2023 г. от “Т И А Т”- АД – гр. ШУМЕН за извършване на технически узаконителни прегледи на ППС.

График: линк

График 2022г.

ГРАФИК за посешение на населените места през 2022 г. от “Т И А Т”- АД – гр. ШУМЕН за извършване на технически узаконителни прегледи на ППС.

График: линк

График 2021г.

ГРАФИК за посешение на населените места през 2021 г. от “Т И А Т”- АД – гр. ШУМЕН за извършване на технически узаконителни прегледи на ППС.

График: линк

График 2020г.

ГРАФИК за посешение на населените места през 2020 г. от “Т И А Т”- АД – гр. ШУМЕН за извършване на технически узаконителни прегледи на ППС.

График: линк

График 2019.

ГРАФИК за посешение на населените места през 2019 г. от “Т И А Т”- АД – гр. ШУМЕН за извършване на технически узаконителни прегледи на ППС.

График: линк

График 2018 г.

ГРАФИК за посешение на населените места през 2018 г. от “Т И А Т”- АД – гр. ШУМЕН за извършване на технически узаконителни прегледи на ППС.

График: линк 

График 2017 г.

ГРАФИК за посешение на населените места през 2017 г. от “Т И А Т”- АД – гр. ШУМЕН за извършване на технически узаконителни прегледи на ППС.

График: линк 

График 2016 г.

ГРАФИК за посешение на населените места през 2016 г. от “Т И А Т”- АД – гр. ШУМЕН за извършване на технически узаконителни прегледи на ППС.

График: линк

График 2015 г.

ГРАФИК за посешение на населените места през 2015 г. от “Т И А Т”- АД – гр. ШУМЕН за извършване на технически узаконителни прегледи на ППС.

График: линк