За Нас

euro-left euro-right

 

 

 

 

ТИАТ АД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-6102-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българско малко предприятие за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Основната дейност по проекта е преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието – бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 В резултат от изпълнението на процедурата се очаква ТИАТ АД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Технологичен институт за автомобилна техника

Технологичен институт за автомобилна техникаТехнологичен институт за автомобилна техника

История

Създаден като База за развитие и внедряване през 1968 год.
От 1986 година е Институт по автомобилна техника с предмет на дейност – Научно изследователска и приложна дейност в областта на товарното автомобилостроене.

Видове дейности

Направление „Изпитвания”

  • Техническа служба категория А
  • ЕО, национално и индивидуално одобрение на ППС
  • Акредитирана лаборатория по БДС EN ISO 17025:2006, за изпитване на ППС

Направление „Контрол на ППС”

  • Сертифицирана дейност за периодични технически прегледи на ППС
  • Сертифицирана дейност за проверка и контрол на тахографи

Направление „Административно, счетоводство и архив”